Pregled teme

  •  
     

    Forenzičko računovodstvo

    U okviru predmeta Forenzičko računovodstvo izučava se tematika osnova prava za forenzičko računovodstvo, zatim različiti alati i tehnike koje se koriste prilikom otkrivanja krivičnih djela u privredi, određivanje profila počinilaca ovih krivičnih djela, kao i mogućnosti njihove prevencije kako bi se štetni efekti po privredno društvo sveli na minimum. Pored teorijskih koncepata studentima se kroz praktičan rad u izradi i rješavanju studija slučaja daje mogućnost da budu aktivni korisnici stečenih znanja i da oblikuju svoje istraživačke potencijale u ovoj oblasti.

  • 1
    Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijum:

11.01.2019. godine u 15:00 (U6)

II kolokvijum:

19.12.2018. godine u 15:00h (A4)

Digitron obavezan, nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma