Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

- Drugi kolokvij iz predmeta Marketing će se održati u subotu, 21.12.2019. godine sa početkom u 12 sati, amf. 4.

- Popravni ispit I i II kolokvija iz predmeta Marketing, za sve studente, će se održati u srijedu, 25.12.2019. godine sa početkom u 17 sati, amf.4.

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete