Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

  • 19. apr, 07:57
    Danica Petrović
    Predavanje 19.4.2018. još...
  • 28. mar, 20:18
    Danica Petrović
    Predavanje 29.3.2018.godine još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

I kolokvijum: 05.04.2018.god., 12,30h, Elektronska učionica 2

Ukoliko ima zaposlenih studenata, koji nisu u mogućnosti da dođu u navedenom terminu, zamolila bih da se jave na mail, kako bi zakazali poslepodnevni termin polaganja.

II kolokvijum: 17.05.2018.god.

Najnovije informacije: