Pregled teme

Preskoči KOLOKVIJUM I

KOLOKVIJUM I

Predavanja:

Ponedjeljkom,

15,30-18,00 u A4

 

Vježbe:

Utorkom,

15,30-18,00 u A3

 

Test za drugu provjeru aktivnosti studenata biće održan u utorak, 02.06.2020. sa početkom u 15,30 -15,45  časova, elektronskim putem.

Najnovije informacije: