Pregled teme

Preskoči KOLOKVIJUM I

KOLOKVIJUM I

Predavanja:

Ponedjeljkom, srijedom i petkom

10,00 - 12,15 u prostorijama Univerziteta

 

Vježbe:

Ponedjeljkom, srijedom i petkom

12,45 - 15,00 u prostorijama Univerziteta

 

Prva provjera aktivnosti studenata:

Utorak, 18.05.2021. godine u 12,30 časova elektronskim putem (M:tutor)

 

Druga provjera aktivnosti studenata:

Utorak, 01.06.2021. godine u 12,30 časova elektronskim putem (M:tutor)


Nema novosti od Vaše poslednje posete