Pregled teme

Preskoči KOLOKVIJUM I

KOLOKVIJUM I

Predavanja:

Ponedjeljkom,

15,30-18,00 u A4

 

Vježbe:

Utorkom,

15,30-18,00 u A3

 

Popravni test za drugu provjeru aktivnosti studenata biće održan u utorak, 09.06.2020. sa početkom u 12,00 -12,15  časova, elektronskim putem.

Nema novosti od Vaše poslednje posete