Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Kolokvijum I: 05.11.2019. u 10h u A3

Kolokvijum II: 10.12.2019. u 10h u A3

Popravni kolokvijumi: 24.12.2019. u 12h u A3

Ispit januar: 21.01.2020. u 10h u A3

Ispit januar II: 11.02.2020. u 10h u A3

Ispit jun: 22.06.2020. u 12h u A2

Ispit - avgust: 24.08.2020. u 10h u A2

Ispit - septembar: 07.09.2020. u 10h u A2

Ispit - septembar II: 21.09.2020. u 10h u A2

Ispit - oktobar I: 13.10.2020. u 10h u A2

Ispit - oktobar II: 27.10.2020. u 10h u A2

Ispit - januar: 19.01.2021. u 10h u A2    link:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Ispit - februar: 09.02.2021. u 10h u A2    link:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Nema novosti od Vaše poslednje posete