Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Ispit - oktobar I: 13.10.2020. u 10h u A2

Ispit - oktobar II: 27.10.2020. u 10h u A2

Ispit - januar: 19.01.2021. u 10h u A2    link:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Ispit - februar: 09.02.2021. u 10h u A2    link:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

02.04.2021. u 10h  počinje prvi čas blok nastave iz predmeta Međunarodna ekonomija preko Microsoft Teams platforme

Ispit - april: 13.04.2021. u 10h u A2    link:

https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Prvi kolokvijum: 13.04.2021. u 09h za redovne studente i u 17h za zaposlene studente. Potrebno je da se studenti jave Call-om preko Microsoft - Teams platforme.

Drugi kolokvijum: 27.04.2021. u 09h za redovne studente i u 17h za zaposlene studente. Potrebno je da se studenti jave Call-om preko Microsoft - Teams platforme.

Završni deo - Ispit: 04.05.2021. u 17h za sve studente. Potrebno je da se studenti jave Call-om preko Microsoft - Teams platforme.

 

Ispit - junski rok: 15.06.2021. u 10h za sve studente. Potrebno je da se studenti jave Call-om preko Microsoft - Teams platforme.

Ispit - julski rok: 06.07.2021. u 10h za sve studente. Ispit se održava u prostorijama Univerziteta Sinergija.

Upis ocena u Index iz ranijih rokova: 06.07.2021. u 12h u Zbornici.

Ispit - septembarski rok: 31.08.2021. u 10h za sve studente. Ispit se održava u prostorijama Univerziteta Sinergija.

Ispit - septembarski rok II: 21.09.2021. u 10h za sve studente. Ispit se održava u prostorijama Univerziteta Sinergija.

Nema novosti od Vaše poslednje posete