Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Prvi kolokvijum: 07.11.2018. u 12:30h u E3; zaposleni u 17h.

Drugi kolokvijum (i popravni I kolokvijum): 19.12.2018. u 12:30h u E3; zaposleni u 16:30 u E2.

Termin ispita - januar: 23.01.2019. u 10h u A2

Termin ispita - januar II: 13.02.2019. u 10h u A2

Termin ispita - april: 17.04.2019. u 15:30 u A2

Termin ispita - jun: 19.06.2019. u 10h u E2

Termin ispita - jun II: 01.07.2019. u 12h u E2

Termin ispita - septembar: 26.08.2019. u 12h u E2

Termin ispita - septembar II: 16.09.2019. u 10h u E2

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete