Pregled teme

 •  
   

  Cilj predmeta

  Izučavanje predmeta Pravo  treba studentima početnicima da pruži tri vrste znanja.

  Prvo, treba da im proširi i produbi znanje koje već intuitivno imaju o pravu i državi kao bitnim i sveprisutnim pojavama života svakog čoveka.

  Drugo, treba da ih uvede u svet najopštijih pravnih pojmova. Svaki budući pravnik najpre treba da ovlada terminologijom koja u pravu postoji, a koja nije karakteristična za običan, govorni jezik. Pojmovi bez kojih pravnici ne mogu da zamisle pravo, kao što su „pravni posao“, „pravno lice“, „svojina“, „subjektivno pravo“ itd. ne bi postojali da ne postoji pravo. Ipak,  ovaj prdmet se ne bavi SVIM pravnim pojmovima, već samo onim najopštijim. Da bi sutra naučio šta znači, primera radi, „trgovačko društvo“, student danas mora da nauči šta je opštiji pojam „pravnog lica“, da bi sutra razumeo pojam „braka“, danas mora da razume opštiji pojam „pravnog posla“.

  I najzad, treće, u okviru ovog predmeta studenti će steći  iodređena praktična pravna znanja. To su znanja koja se tiču principa pravničkog mišljenja uopšte.

 • 3
  Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijuma:

28.12.2017. u 12h (amfiteatar 1) i u 17h za zaposlene (A1)

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Nema novosti od Vaše poslednje posete

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja