Pregled teme

 •  
   

  Cilj predmeta jeste sticanje znanja o ustavnom pravu, kao pravnoj grani i pravnoj disciplini.

  Proučavanje "standardne" ustavne materije (državna vlast i društvo) i sagledavanje njenog značaja, kao osnove državnog i društvenog uređenja zemlje.

  Razvijanje kod studenata sposobnosti pravnog logiciranja putem pravne analize političkih institucija.

  Podsticanje studenata da zauzimaju aktivan, pravno, a ne politički utemeljen, stav prema ustavnoj stvarnosti.

  Formiranje studenata kao budućih pravnika, koji će objedinjavati sva dobra obilježja pravnika-teoretičara i pravnika praktičara.

  Ishod predmeta jeste da studenti steknu znanja o ustavnom pravu i vještinu pravne analize političkih institucija.

  Studenti će steći temeljna znanja o načelima i vrijednostima klasičnog ustavnog prava, kao i sposobnost razlučivanja trajnog od privremenog, pravila od "anomalije", u ustavnom životu.

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovani studenti,

Ispit iz predmeta Ustavno pravo će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta, Univeziteta Sinergija, elektronska učionica broj 3, dana 26. avgusta 2020. godine, sa početkom u 17:00 časova.

doc. dr Dijana Savić Božić

Tutorijal za korišćenje video platforme namenjen studentima nalazi se na linku:
https://drive.google.com/file/d/1_XsvxtIQm18nvUAPcclNolvb4BXa1i3I/view?usp=sharing

Kolokvijumi se polažu u kolokvijumskim nedeljama, odnosno prema rasporedu u blokovima. Kolokvijumi se ne prijavljuju i svi studenti imaju pravo da polažu kolokvijume ukoliko to žele.

Kolokvijum se smatra položenim ako je student ostvario min. 15 poena, kada je reč o kolokvijumima koji se polažu kao testovi zatvorenog tipa (sa više ponuđenih odgovora). Kod ostalih kolokvijuma, učinak studenata vrednuje se proporcionalno. Student koji nije položio kolokvijum može da radi popravni kolokvijum ili da ga polaže na u ispitnom roku kao deo ispita. Ukoliko student pristupi popravnom kolokvijumu, računa se poslednji ostvareni rezultat.

Ispite studenti prijavljuju dinamikom koja se objavljuje na sajtovima Univerziteta i fakulteta.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete