Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Ispit I termin

23. januar 2018. godine,  u 12:00 časova

 

Ispit II termin

13. februar 2018. godine, u 12:00 časova

 

Termin za zaposlene u oba termina je 17:00 časova.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete