Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Ispit iz predmeta Ustavno pravo će se održati u četvrtak, 11. oktobra  2018. godine,  u 14:00 časova, elektronska učionica broj 2.

Studenti koji treba da polažu cijeli ispit na dan ispita će najprije morati da pristupe izradi oba kolokvijumska testa, a tek onda završnom dijelu ispita. Studenti koji nisu položili jedan od kolokvijuma će morati najprije da polažu nepoloženi kolokvijumski test i onda pristupe završnom dijelu ispita.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete