Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Ispit iz predmeta Ustavno pravo će se održati dana 22. januara  2019. godine u 17:00 časova, u elektronskoj učionici broj 3.

Na dan održavanja ispita studenti mogu polagati I i II kolokvij, koji su uslov za izlazak na ispit.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete