Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovane kolege,

U utorak, 19. januara 2020. godine, u 16:00 časova će se održati ispit, odnosno polaganje III dijela gradiva za studente koji su položili oba kolokvija.

Kolokviji su uslov za izlazak na ispit, studenti koji ih nemaju položene iste mogu polagati i na dan održavanja ispita.

Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (kabinet profesora) uz poštovanje svih mjera zaštite, a studenti koji su zbog trenutne epidemiološke situacije spriječeni da dođu u prostorije Fakulteta isti mogu polagati i elektronskim putem, ali je potrebno da me putem maila obavjeste o svojoj spriječenosti, kako bi dobili upute u načinu polaganja.

Srdačan pozdrav,

doc. dr Dijana Savić Božić

dinabozic@gmail.com

dsavicbozic@sinergija.edu.ba

 

 

Poštovani studenti,

Tutorijal za korišćenje video platforme namenjen studentima nalazi se na linku:
https://drive.google.com/file/d/1_XsvxtIQm18nvUAPcclNolvb4BXa1i3I/view?usp=sharing

Kolokvijumi se polažu u kolokvijumskim nedeljama, odnosno prema rasporedu u blokovima. Kolokvijumi se ne prijavljuju i svi studenti imaju pravo da polažu kolokvijume ukoliko to žele.

Kolokvijum se smatra položenim ako je student ostvario min. 15 poena, kada je reč o kolokvijumima koji se polažu kao testovi zatvorenog tipa (sa više ponuđenih odgovora). Kod ostalih kolokvijuma, učinak studenata vrednuje se proporcionalno. Student koji nije položio kolokvijum može da radi popravni kolokvijum ili da ga polaže na u ispitnom roku kao deo ispita. Ukoliko student pristupi popravnom kolokvijumu, računa se poslednji ostvareni rezultat.

Ispite studenti prijavljuju dinamikom koja se objavljuje na sajtovima Univerziteta i fakulteta.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete