Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Ispit

o4. septembar  2018. godine,  u 16:00 časova, elektronska učionica broj 3.

 

Ispit

18. septembar 2018. godine,  u 16:00 časova, elektronska učionica broj 3.

 

Studenti koji treba da polažu cijeli ispit na dan ispita će najprije morati da pristupe izradi oba kolokvijumska testa, a tek onda završnom dijelu ispita. Studenti koji nisu položili jedan od kolokvijuma će morati najprije da polažu nepoloženi kolokvijumski test i onda pristupe završnom dijelu ispita.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete