Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Polaganje II kolokvija iz predmeta Ustavno pravo će se održati dana 15.05.2019. godine u 17:00 časova, u elektronskoj učionici broj 2., kada studenti koji nisu polagali ili nisu položili I kolokvij mogu pristupiti polaganju istog.

Predavanje i vježbe iz predmeta Ustavno pravo će se umjesto na dan 22.05.2019. godine, održati dana 15.05.2019. godine.

Konsultacije zakazane za dan 23.04.2019. godine će se održati dana 15.05. 2019. godine.

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete