Pregled teme

  •  
     

    Predmet Prekršajno pravo ima za cilj da studentima omogući da steknu znanja o pojmu, načelima i značaju prekršajnog prava kao pozitivno-pravnoj grani koja uređuje pitanja protivpravnog ponašanja kojima se ugrožava ili remeti javni poredak.

    Takođe, studenti će se upoznati sa prekršajno-pravnim načinom razmišljanja i zaključivanja, osnovnim karakteristikama i fazama prekršajnog postupka, a steći će i  znanja i veština neophodna za rešavanje praktičnih problema u oblasti prekršajnog prava.
  • 1
    Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Junski ispitni rok

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Prekršajno pravo će se održati u prostorijama Pravnog Fakulteta, Univerziteta Sinergija Bijeljina, dana 27.06.2022. god.  u 17 časova, amfiteatar br. 2.

Srdačan pozdrav.

Doc. dr Goran Filipić

 

Februarski ispitni rok 22

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Prekršajno pravo će se održati u prostorijama Pravnog Fakulteta, Univerziteta Sinergija Bijeljina, dana 14.02.2022. god.  u 17 časova, amfiteatar br. 2.

Srdačan pozdrav.

Doc. dr Goran Filipić

 

 


Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Nema novosti od Vaše poslednje posete