Pregled teme

  •  
     

    Savremeni razvoj bezbednosnih servisa na Internetu, pokazuje da je informaciono teorijski pristup koji je izložen na ovom predmetu, upravo na frontu najnovijih pravaca razvoja koji već danas mogu obezbediti sisteme zaštite, kontrolisane i izmerljive snage. Time je potpuno osiguran bezbedan sadašnji i svaki budući razvoj Interenta, kao opšte računarsko komunikacione infrastrukture, ključne za razvoj digitalne ekonomije i nove globalne digitalne civilizacije. Pored osnovnog teorijskog pristupa za razumevanje informacionih procesa koje susrećemo u svakom računarsko komunikacionom sistemu, u udžbeniku iz ovog predmeta je predstavljen snažan praktični aparat koji savremenom informatičaru olakšava rešavanje problema koje mu nameće sve složenija i zahtevnija praksa.

  • 2
    Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete