Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Popravni IV testa

Popravni IV testa

Studenti koji nisu položili IV test, mogu polagati popravni u  ponedeljak, 4.juna u 12.30. Amfiteatar A1. Zaposleni studenti mogu polagati popravni istog dana od 17h, uz prethodnu najavu putem mejla na  bprodanovic@sinergija.edu.ba

Nema novosti od Vaše poslednje posete