Pregled teme

  •  
     

    U okvirima ovog predmeta studenti će se, prvenstveno, upoznati sa poreklom evropskih integracija i njihovim prerastanjem u Evropsku uniju. Predavanja, vežbe i seminarski radovi zatim će potpunije osvetliti organe i institucije Evropske unije, ali i druge organizacije važne za evropske integracije (kao što su NATO i Savet Evrope) i pravo Evropske unije. Izlaganje o pravu Evropske unije obuhvataju izvore prava, pojedina prava građana Evropske unije, osnovne slobode na kojima Unija počiva i pojedine pravne oblasti.

  • 1
    Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Termini kolokvijuma

Termini kolokvijuma

 

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete