Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Datumi kolokvijuma

Datumi kolokvijuma

Prvi kolokvijum iz predmeta Italijanski jezik 1 održaće se 12.04.2016. u 13h

Priprema kolokvijuma radiće se na času, 05.04. Za zaposlene studente koji nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi tog dana vježbanja će biti postavljena na stranici predmeta.

Nema novosti od Vaše poslednje posete