Pregled teme

 •  
   

  Računarske mreže

  Predmet Računarske mreže projektovan je tako da studenti u okviru njega steknu znanja potrebna za direktan rad sa računarskim mrežama (administracija mreža, Internet provajding, bezbednosni servisi), kao i osnove za bavljenje drugim granama koje se oslanjaju na računarske mreže (razvoj Veb i mobilnih aplikacija, razvoj distribuiranog softvera i slično). Na ovom predmetu se izučavaju osnovni principi računarskih telekomunikacija, OSI i TCP/IP referentni modeli, tehnologije za izgradnju privatnih računarskih mreža (Eternet i IEEE 802.11), principi Internet protokola i rutiranja, protokoli za transportovanje podataka (TCP i UDP), kao i savremeni aplikativni protokoli (HTTP/HTTPS, E-mail, FTP, VoIP, video-konferencije, P2P servisi i drugo). Za demonstraciju i praktičnu primenu naučenog koriste se savremeni operativni sistemi (Linuks, MS Windows) i simulatori.

  1. kolokvijum (30 bodova): Test na računaru sa pitanjima iz prve polovine udžbenika (zaključno sa stranicom 103). Za pripremu se koristi udžbenik i materijali sa stranice predmeta.

  2. kolokvijum (30 bodova): Test na računaru sa pitanjima iz druge polovine udžbenika (od poglavlja 3.3 Komunikacija privatnih mreža i Interneta, stranica 104). Za pripremu se koristi udžbenik i materijali sa stranice predmeta.

  Završni ispit (30 bodova): Zadaci vezani za Internet protokol verzije 4 (rade se na papiru ili računaru). Za pripremu se koristi praktikum, udžbenik i materijali sa stranice predmeta. Na adresi http://www.problembasedlearning.org/computer-networks nalazi se aplikacija za vežbanje zadataka.

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete