Pregled teme

 •  
   

  Pravna teorija

  Cilj predmeta

  Izučavanje predmeta „Pravna teorija“ treba studentima početnicima da pruži tri vrste znanja.

  Prvo, treba da im proširi i produbi znanje koje već intuitivno imaju o pravu i državi kao bitnim i sveprisutnim pojavama života svakog čoveka.

  Drugo, treba da ih uvede u svet najopštijih pravnih pojmova. Svaki budući pravnik najpre treba da ovlada terminologijom koja u pravu postoji, a koja nije karakteristična za običan, govorni jezik. Pojmovi bez kojih pravnici ne mogu da zamisle pravo, kao što su „pravni posao“, „pravno lice“, „svojina“, „subjektivno pravo“ itd. ne bi postojali da ne postoji pravo. Ipak, Pravna teorija se ne bavi SVIM pravnim pojmovima, već samo onim najopštijim. Da bi sutra naučio šta znači, primera radi, „trgovačko društvo“, student danas mora da nauči šta je opštiji pojam „pravnog lica“, da bi sutra razumio pojam „braka“, mora da upozna opštiji pojam „pravnog posla“. Upravo o tim elementarnim pojmovima govori Pravna teorija.

  I najzad, treće, Pravna teorija ne pruža isključivo teorijska znanja, već je uobičajeno da se u okviru nje izlažu i određena praktična pravna znanja. To su znanja koja se tiču principa pravničkog mišljenja uopšte. Ti principi treba da pouče buduće pravnike kako da rješavaju pravne probleme, kako da pravnički rasuđuju. Tako, na primer, u Teoriji se detaljno objašnjavaju različite tehnike tumačenja prava uopšte, a bez valjanog tumačenja prava nema ni valjane primjene prava ni rješavanja pravnih problema.

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijuma:

28.12.2017. u 12h (amfiteatar 1) i u 17h za zaposlene (A1)

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete