Pregled teme

 •  
   

  Cilj i ishod predmeta

  GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

  Cilj predmeta:

  Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o pravilima sudske zaštite subjektivnih građanskih prava u sudskim građanskim postupcima, sa težištem na tok postupka zaštite tih prava, počev od pokretanja postupka (parničnog, vanparničnog, izvršnog, stečajnog i likvidacionog) do donošenja sudske odluke i njene pravnosnažnosti.

  Ishod predmeta:

  Usvajanje osnovnih znanja iz Građanskog procesnog prava tj. osnovnih znanja o pravilima građanskih sudskih postupaka, koji postupci su kao celine, predmet izučavanja.

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

I kolokvijum - petak, 08. novembar 2019. u 10:00 časova (amfiteatar A5)

Nema novosti od Vaše poslednje posete