Pregled teme

 •  
   

  Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa opštim i posebnim  institutima  privrednog prava, kao što su pojamvrste privrednih subjekata, načini osnivanja, imovina, poslovno ime, sjedište, djelatnost i načini zastupanja privrednog društva, vrste povezivanja i statusne promjena privrednih subjekata, zaštita ličnih podataka, stečaj i likvidacija privrednih subjekata.

  Takođe, studenti će usvojiti osnovna znanja o pojmu i vrstama hartija od vrijednosti, kao i osnove ugovornog poslovnog prava.  Pored teorijskog znanja studenti će se upoznati i sa pozitivnim  zakonskim  rješenjima u Republici Srpskoj.

 • 3
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijum: 11.01.2017. u 10h

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 21. sep, 08:32
  Sandra Pajić Šavija
  Ispit 22.9.2020. još...
 • 8. sep, 17:45
  Sandra Pajić Šavija
  Ispit 8.9.2020. godine još...
 • 10. jun, 19:51
  Sandra Pajić Šavija
  Predavanja 10.6.2020. još...
 • 10. jun, 16:15
  Sandra Pajić Šavija
  Održavanje nastave elektronskim putem još...
 • 9. jun, 18:02
  Sandra Pajić Šavija
  Predavanja 9.6.2020. još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete