Pregled teme

 •  
   

  Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa opštim i posebnim  institutima  privrednog prava, kao što su pojamvrste privrednih subjekata, načini osnivanja, imovina, poslovno ime, sjedište, djelatnost i načini zastupanja privrednog društva, vrste povezivanja i statusne promjena privrednih subjekata, zaštita ličnih podataka, stečaj i likvidacija privrednih subjekata.

  Takođe, studenti će usvojiti osnovna znanja o pojmu i vrstama hartija od vrijednosti, kao i osnove ugovornog poslovnog prava.  Pored teorijskog znanja studenti će se upoznati i sa pozitivnim  zakonskim  rješenjima u Republici Srpskoj.

 • 1
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijum: 11.01.2017. u 10h

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 6. jul, 22:38
  Sandra Pajić Šavija
  Upis ocjena još...
 • 28. maj, 16:56
  Sandra Pajić Šavija
  Popravni kolokvijum 4.6.2019. godine još...
 • 22. apr, 17:38
  Sandra Pajić Šavija
  II Kolokvijum 15.5.2019. godine još...
 • 12. apr, 18:47
  Sandra Pajić Šavija
  I kolokvijum- 2.4.2019. godine još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete