Pregled teme

 •  
   

  GRAĐANSKO I STVARNO PRAVO

   

  Poštovane koleginice i kolege, 

  Dobrodošli na stranicu predmeta. Ovde ćete pronaći sve važne informacije o predmetu, rezultatima kolokvijuma i ispita, kao i najnovija obaveštenja. Smisao predmeta je da se u okviru nauke o građanskom pravu upoznate sa naukom o građanskom pravu i njenim mestom u sistemu prava, sa izvorima građanskog prava i socijalizacijom građanskog prava, sa pitanjem pojma i nastanka građanskopravnog odnosa, kao jednim od najvažnijih pitanja u građanskom pravu, kao i sa pitanjem pravnih subjekata i objekata građanskopravnog odnosa. Takođe je cilj Vaše upoznavanje sa pravnim poslom kao najvažnijim građanskopravnim odnosom i u tom kontekstu sa zastupništvom koje je u određenim slučajevima neophodno radi zaključivanja pravnog posla. Nasuprot pravnim poslovima kao dozvoljenim ljudskim radnjama stoje građanskopravni delikti kao nedozvoljene ljudske radnje, a posebno je pitanje povrede i zaštite subjektivnih građanskih prava.

  U okviru nauke o stvarnom pravu, cilj je upoznati Vas sa stvarnim pravom kao objektivnim pravom, te posebnim delom građanskog prava koji se izučava uobičajeno uz građansko pravo. Takođe je cilj Vaše upoznavanje sa stvarnim pravima u Republici Srpskoj, kao i sa državinom kao faktičkom vlašću na stvarima.

  U vezi s iznetim, ishod predmeta jeste usvajanje osnovnih znanja iz uvoda u građansko pravo, opšteg dela građanskog prava, i stvarnog prava, posebnog dela građanskog prava, koje celine su predmet izučavanja.

  Želim Vam mnogo sreće i uspeha u realizaciji aktivnosti na predmetu.

  Prof. dr Žaklina Spalević

   

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete