Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično pravo za redovne studente će se održati  19.02.2019. godine, sa početkom u 16,00časova, a za studente koji rade istoga dana u 17,00 časova, amfiteatar br. 3.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete