Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično pravo će se održati dana 20.02.2020. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji su u radnom odnosu od 17,00 časova - amfiteatar br. 3.

Ispitna pitanja su objavljena na stranicama predmeta.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete