Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente. Ispit iz predmeta Krivično pravo će se održati  09.10.2018. godine, sa početkom u 15,00časova, amfiteatar br. 2.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete