Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Datumi kolokvijuma

Prvi kolokvijum
07.11.2019.
u 10:00 el.u 2 - neparni brojevi indeksa
u 10:30 el.u 2 - parni brojevi indeksa

Drugi kolokvijum
19.12.2019. 
u 10:00 el.u 2 - neparni brojevi indeksa
u 10:30 el.u 2 - parni brojevi indeksa

Popravni prvi i drugi kolokvijum
26.12.2019
u 13:00 el.u 2 - neparni brojevi indeksa
u 13:30 el.u 2 - parni brojevi indeksa

Nema novosti od Vaše poslednje posete