Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Prva provera aktivnosti studenata: 13.04.2020. u 10h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Druga provera aktivnosti studenata: 25.05.2020. u 10h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Popravka Prve i Druge provere aktivnosti studenata: 08.06.2020. u 12h preko hangout meet platforme za održavanje nastave na linku:                                                https://meet.google.com/zmt-kmaw-omv

Ispit - jun: 22.06.2020. u 12h u A2

Nema novosti od Vaše poslednje posete