Pregled teme

  •  
     

    Marketing usluga

    Cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama i principima marketinga u sektoru usluga. Ovaj sektor predstavlja osnovni potencijal za rast i razvoj savremenih privreda. Izučavanje marketinga u ovom sektoru vrši se putem analize specifičnosti uslužnog sektora, tržišnih karakteristika usluga i obrade konkretnih slučajeva vezanih za koncepciju marketinga i usluga.

  • 3
    Prikaži sve teme
Preskoči Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.2020. od 10 do 14 sati.

Popravni I kolokvijaelektronski (od 10 do 10.30 studenti PE, od 10.30 do 11 sati studenti TUH).

Popravni II kolokvijaelektronski (od 11 do 11.30 studenti PE, od 11.30 do 12 sati studenti TUH).

Link za pristup će biti dostupan 30 minuta prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

Studenti koji nemaju tehničke mogućnosti, mogu doći u 13 sati u prostorije Univerziteta da polažu I i II kolokvij. Ti studenti trebaju da se pridržavaju naredbi zdrastvenih službi.

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete