Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma:

I kolokvijum: 03.04.2019. u 10h u E3

zaposleni studenti u 16:30 - 18h u E3

Termin ispita - april: 17.04.2019. u 15:30 u A2

II kolokvijum: 15.05.2019. u 10h u E2

zaposleni studenti u 16:30 - 17:30h u E3

Popravni I i II kolokvijum: 05.06.2019. u 10h u E3

zaposleni studenti u 16:30 - 17:30h u E3

Ispit junski rok: 19.06.2019. u 10h u E2

zaposleni studenti u 16:30 - 17:30h u E2

Ispit junski II rok: 01.07.2019. u 12h u E2

zaposleni studenti u 16:30 - 17:30 u E2

Ispit septembarski rok: 26.08.2019. u 12h u E2

Ispit septembarski rok II: 16.09.2019. u 10h u E2

Nema novosti od Vaše poslednje posete