Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

- Prvi kolokvij iz predmeta Marketing će se održati u srijedu, 13.11.2019. godine sa početkom u 13 sati, amf. 4.

- Prvi kolokvij iz predmeta Marketing, za studente uz rad,  će se održati u srijedu, 13.11.2019. godine sa početkom u 17 sati, amf. 4.

 

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete