Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

- Drugi kolokvij iz predmeta Marketing će se održati u subotu, 21.12.2019. godine sa početkom u 12 sati, amf. 4.

- Popravni ispit iz prvog i drugog kolokvija iz predmeta Marketing, za sve studente koji nisu položili kolokvije,  će se održati u srijedu, 25.12.2019. godine sa početkom u 17 sati, amf. 4.

 

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete