Pregled teme

  •  
     

    Engleski jezik 2

    Engleski jezik 2 je jednosemestralni ispit sastavljen na osnovu udžbenika Face2face kome odgovara nivo B1+ (upper-intermediate level). S obzirom da se predavanja i vježbe izvode u jednom semestru, u prvoj godini se prelazi prvih osam lekcija dok se preostalih osam lekcija radi u ovoj drugoj godini.  Vještinama čitanja, slušanja, upotrebe jezika, pisanja i razgovora je posvećena velika pažnja tako da uspješno savladati ovaj kurs istovremeno predstavlja dobru pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2.

  • 2
    Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete